Apartmán 1

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a možnos­tí přistýlky pro až 2 oso­by. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu se 1 – 2 dět­mi.

Cena začí­na na: 1,680  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 2

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a možnos­tí přistýlky pro až 2 oso­by. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu se 1 – 2 dět­mi.

Cena začí­na na: 1,680  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 3

Velký apart­mán se 3 poko­ji, obývákem s kuchyní a jídel­ním stolem a se 2 koupel­na­mi. Ideál­ní pro velk­ou rod­inu či větší skupinu, pro 6 – 10 lidí.

Cena začí­na na: 2,100  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 4

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a možnos­tí přistýlky pro až 2 oso­by. K apart­mánu náleží mezonet se dvě­mi lůžky, možnost pron­a­j­mout i bez. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 4 dět­mi.

Cena začí­na na: 1,680  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 5

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a dět­ským poko­jíčkem s patro­vou postelí. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 4 dět­mi.

Cena začí­na na: 1,680  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 6

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí. K apart­mánu náleží mezonet se tře­mi lůžky, možnost pron­a­j­mout i bez. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 3 dět­mi.

Cena začí­na na: 1,680  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Apartmán 7

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a dět­ským poko­jíčkem s patro­vou postelí. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 4 dět­mi.

Cena začí­na na: 2,100  za noc (+tax­es and fees)

Zobraz­it více


Celý dům

​S pronájmem celého objek­tu získáte až 39 lůžek v 7 krás­ných plno­hod­not­ně vybavených apart­mánech. Samostat­nou společen­sk­ou míst­nost vhod­nou na meet­ingy, školení či pří­jem­né posezení a plno možnos­tí pro venkovní i vnitřní využití. Celý objekt je oplo­cen a vhod­ný pro firmy i velké skupiny přá­tel či rodin.

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.