Apartmán 5

Útul­ný apart­mán s pohodl­nou manžel­sk­ou postelí a dět­ským poko­jíčkem s patro­vou postelí. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 4 dět­mi.

Rodinný apartmán

Maleb­ný apart­mán v patře s vybavenou kuchyní. Apart­mán je vybaven manžel­sk­ou postelí a gaučem s možnos­tí úpravy na přistýlku a samostat­ným dět­ským poko­jem s patro­vou postelí. Apart­mán lze pří­jem­ně nakom­bi­no­vat s apart­mánem 4. Ideál­ní pro pár nebo rod­inu s až 4 dět­mi.

2 – 6 hostů

manželská postel

gauč s možností rozložení na přistýlku

samostatný dětský pokoj s patrovou postelí

vybavený kuchyňský kout

koupelna se sprchovým koutem a fénem

TV + WIFI zdarma

parkování

Dostupnost

Povin­ná pole jsou označe­na *Rez­ervu­jte si 1 dos­tup­ného uby­tování.

Apart­mán 5 je ve vybraném období dos­tup­né.

Nebo vyplňte poptávku

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.