Wellness

Relax­ace na dosah

TEPLO, KTERÉ LÉČÍ

Poz­i­tivní účinky saunování jsou známé již celá sto­letí. Po dlouhém dnu na lyžích nebo tur­is­tice si dopře­jte pobyt ve well­ness. K dis­pozi­ci je fin­ská sauna, vířiv­ka, spr­cha, toale­ta a samozře­j­mostí je i odpočinková zóna.

Finská sauna

Vířivka

Relaxační kout

Sprcha

Toaleta

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.