Váš druhý domov
v Beskydech

Skvělá zába­va pro děti, dokon­alý relax pro dospělé. Tak si před­stavu­jeme ideál­ní rodin­nou dov­ole­nou my a pro­to jsme pro vás vytvořili mís­to, kde si ji můžete užít také. V prostředí maleb­ných Beskyd, v útul­ných plně vybavených apart­mánech a s mno­ha možnos­t­mi, jak nas­bírat ty nejkrás­nější vzpomínky na společně strávený čas.

Pro malé i velké rodiny

Každý z našich 7 apart­mánů je jedinečný svým půdo­ry­sem i kapac­i­tou. Pro­to můžete při­jet ve 2 nebo klid­ně v jed­né velké skupině až 39 lidí.

Objednejte si svůj termín

Zážitky i relax na jednom místě

Po krás­ném výletě v přírodě, pro­jížďce na kole, lyžo­vačce na běžkách či sjez­dovkách nebo gas­trozážitku v okolí, si vaše děti spoko­jeně hra­jí a vy relax­u­jete ve vyhřáté sauně nebo u sklenky dobrého vína. Ano, takové jsou dny strávené u nás.

Odpočinek

Odpočiňte si. Naberte sílu v kla­sické fin­ské sauně či oblíbené infra­sauně. A večer si uži­jte u praska­jícího ohně venku v zahradě nebo ve společen­ské míst­nos­ti.

Zábava

Tram­polí­na, houpač­ka, průlez­ka, pískoviště, odrážed­la, vnitřní dět­ský koutek a množst­vo sportovního vybavení jsou k dis­pozi­ci dětem i dospělým. Co tře­ba zahrát si společně vole­jbal nebo ping-pong?

Radost

Hledáte na jaře nebo na podz­im dokon­alé mís­to pro váš velký den, rodin­nou oslavu nebo firem­ní akci? Rádi uvítáme až 41 uby­to­vaných hostí.

Valachy

Besky­dy jsou plné možnos­tí pro sport, výle­ty i pestrou gas­tronomii. Rádi vám dáme osvědčené tipy, které jsme na vlast­ní kůži otesto­vali!

Virtuální prohlídky

Ubytování

Podíve­jte se dovnitř! Pro­jděte si dva naše apart­mány. Začínáme v apart­mánu čís­lo 3.

Saunový svět

Saunový svět s fin­sk­ou saunou a vířivk­ou pro 4 oso­by. Samozře­j­mostí je WC, spr­cha a relax­ační kout.

Společenská místnost

Společen­ská míst­nost pro 30 osob s kuchyní, WC, krbem. Najdete zde TV/​Sat, Wi-Fi, audio soupravou, stol­ní fot­bal, šip­ky, stol­ní hry atd.

Zima

Jste zvě­daví, jak to u nás vypadá v zimě? Podíve­jte se na prohlíd­ku, ať jste připraveni na slunce a sníh.

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.