Zábava

Zábavě se u nás meze nekladou.
A je jed­no, jestli jde o dítě, dospěláky nebo celé firmy.

Společenská místnost

Společen­ská míst­nost slouží všem uby­to­vaným hostům jako mís­to na zábavu, relax i potkávání se. Naleznete v ní posezení, krb s připraveným dřevem na topení, můžete si zde uvařit kávu nebo čaj, nebo prostě jenom odpočí­vat. V pří­padě potře­by se společen­ská míst­nost hravě změní v zasedací míst­nost vhod­nou pro jed­nání, školení či team­build­ingy. Společen­ská míst­nost se nachází v samostat­né budově v areálu, její provoz tak neruší uby­to­vané hosty nebo spící ratolesti.

Hřiště a dětský koutek

Mys­líme i na naše nej­menší hosty. A zábavu pro ně máme nachys­tanou venku i vevnitř, když jim počasí nepře­je. Vyskákat se můžou na velké tram­políně, pohoupat na krás­ných houpačkách, nebo vyřádit na krás­ném dět­ském hřišti. Vevnitř nalez­nou plně vybavený dět­ský koutek, ze kterého se jim neb­ude chtít ode­jít.

Půjčovna sportovních potřeb

Malým i velkým rádi zapůjčíme kolo, koloběžku, ping-pon­gový stůl, míče, rakety a mno­ho dalšího. Naše pani správ­cová vám ráda pomůže s nabíd­k­ou i zapůjčením zdar­ma.

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.