Tipy na výlety

Besky­dy jsou nád­h­erné v každém ročném období. Máme pro vás pár tipů na to, kam vyraz­it.

Valachy v létě

 

Cyklostezska Bečva

Od pra­menů Vsetín­ské Bečvy až po soutok s Moravou máte na 160 km možnost pozná­vat paměti­hod­nos­ti, přírod­ní krásy, lidové tradice i míst­ní spe­cial­i­ty Valašs­ka, Moravské brány a Hané. Pří­mo u domu.

Koupaliště Velké Karlovice

Velký bazén, malý bazén, skluza­v­ka, masážní trysky, per­ličky, vod­ní sloup, vod­ní ježek, sauna. Vzdálenost do 1 Km.

Bike park Kyčerka pro malé i velké

Nechte se do kopce vytáh­nout vlekem a uži­jte si jíz­du z kopce po jed­né ze tří tras v Bike parku Kyčer­ka. Vybrat si můžete mod­rou, čer­ve­nou a černou trať, na nichž jsou vytvoře­ny různé zábavné prvky, lávky, zatáčky a skoky. Vzdálenost 2,5 Km.

Karlovské muzeum

Expoz­ice ve dvou památkově chráněných domech z počátku 19. sto­letí doku­men­tu­jí živ­ot lidí v tom­to rázovitém koutu Valašs­ka. Vzdálenost 1 Km.

Wellness

Vychut­ne­jte si v Besky­dech vod­ní radovánky po celý rok bez ohle­du na počasí. Well­ness ve Velkých Karlovicích nabízí možnost koupání v ter­mál­ních bazénech se slanou vyhří­vanou vodou a rozsáh­lý saunový svět. Vzdáleno 7 Km.

Výstaviště Floria

Kroměříž – celoroční expoz­ice a pořádání tem­at­ick­ých výs­tav, part­ner­ská orga­ni­zace, možnost využití slev. Vzdálenost 90 Km.

ZOO Zlín – Lešná

ZOO Zlín je skutečně „živou zoo­log­ick­ou zahradou“, která neustále přichází s nový­mi nápady, expoz­ice­mi a také s kval­it­nější­mi služba­mi pro návštěvníky. Vzdálenost 60 Km.

Rozhledna Miloňová

Nová dřevěná rozh­led­na u Velkých Karlovic na vrchu Miloňová (846 m.n.m) se tyčí do výšky 24 m a skýtá nád­h­erné výh­ledy na Javorníky. Vzdálenost 7 Km.

Golf

V srd­ci Moravskoslezských Beskyd, vyrost­lo veře­jné devíti­jamkové gol­fové hřiště s kval­it­ním zázemím a širok­ou škálou dalších služeb. Vzdálenost 7 Km.

Dny horské cyklistiky

Valašsko, to je krás­ná kra­ji­na, dřevěné chaloup­ky, bačové a ovce, slivovice, kyselice nebo frgá­ly. Valašské kopce a kotáry ale nabízí mno­hem víc. Jsou pro­tkané známý­mi i neznámý­mi trasa­mi a trai­ly, a nabízí tak nekonečně mno­ho možnos­tí pro horsk­ou cyk­lis­tiku.

LaŠiška

Pokud hledáte skvělý den­ní i noční kávový (ale i alko­holový) bar, vyberte si LaŠišku. Skvělá obsluha, nád­h­erné prostředí a výtečné kok­te­j­ly. Vzdálenost 1 km.

Valachy v zimě

 

Lyžařské středisko u Bambuchů

3 vleky, uměle zas­něžování, večerní lyžování. Part­ner­ský areál pří­mo za domem, možnost využití slev! Pří­mo u domu.

Lyžařské běžecké trasy ve Vsetínských vrších a Javornících

Něko­lik desítek stro­jově upravo­vaných tras pro rekreační běžkaře až po náročné sportovce. Pří­mo u domu.

Ski areál Machůzky

Dva vleky, uměle zas­něžování, večerní lyžování – part­ner­ský areál možnost využití slev. Vzdálenost 1 Km.

Ski areál Kyčerka

Něko­lik vleků, uměle zas­něžováno, dět­ské vleky. Vzdálenost 2,5 Km.

Ski Karolinka

Jeden vlek, uměle zas­něžování, večerní lyžování. Vzdálenost 4 Km.

Ski Centrum Kohútka

Ve středisku se nachází velké množství sjez­dových tratí nejen pro zdat­né lyžaře, ale také pro začátečníky. Sedačková lanov­ka. Vzdálenost 13 Km.

Karlovská 50

Závod na pomezí Beskyd a Javorníků star­tu­je v maleb­ných Velkých Karlovicích, které jsou známým cen­trem zim­ních sportů.

LaŠiška

Pokud hledáte skvělý den­ní i noční kávový (ale i alko­holový) bar, vyberte si LaŠišku. Skvělá obsluha, nád­h­erné prostředí a výtečné kok­te­j­ly. Vzdálenost 1 km.

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.