Svatby a eventy

řeknĚte ANO

Váš velký den můžete strávit na jed­nom maleb­ném místě. Zajistíme obřad na zahradě, raut, nápo­jový cater­ing, výz­dobu a pomůžeme vám i s pro­gramem. Samozře­j­mostí je uby­tování všech hostů. Svat­bu u nás nabízíme pouze v jarních a podz­im­ních ter­mínech.

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.