Havlíčkovi PRO spol. s r.o. — APARTMÁNY VELKÉ KARLOVICE
ceník 2022 – 2023 — plat­ný od 1. 10. 2022    
     
ceny jsou vždy za celý apart­mán a 1 noc, vari­anty (I., II., III.) vyberte v objed­návce    
     
Apart­mán č. 1    
(pro 2 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň, možnost přistýlky, možnost zvýšení kapac­i­ty až na 4 oso­by na sofa) 1 500 Kč bez DPH
  1 650 Kč s DPH
Apart­mán č. 2    
(pro 2 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň, možnost přistýlky, možnost zvýšení kapac­i­ty až na 4 oso­by na sofa) 1 500 Kč bez DPH
  1 650 Kč s DPH
Apart­mán č. 3    
I. (pro 1 – 2 osob, 1x samostat­ná ložnice, 1x koupel­na s WC, kuchyň) v pří­padě obsazení menších poko­jů 1 875 Kč bez DPH
  2 063 Kč s DPH
II. (pro 3 – 4 osob, 2x samostat­ná ložnice, 1x koupel­na s WC, kuchyň) v pří­padě obsazení menších poko­jů 3 000 Kč bez DPH
  3 300 Kč s DPH
III. (pro 3 – 10 osob, 3x samostat­ná ložnice, 2x koupel­na s WC, kuchyň) celkem až 10 osob, 4os na 2 pohovkách) 4 050 Kč bez DPH
  4 455 Kč s DPH
Apart­mán č. 4    
 I. (pro 2 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň) 1 500 Kč bez DPH
  1 650 Kč s DPH
II. (až pro 5 osob, otevřený mezonet s 2 postele­mi navíc) 2 250 Kč bez DPH
  2 475 Kč s DPH
Apart­mán č. 5    
I. (pro 2 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň, možnost zvýšení kapac­i­ty až na 3 oso­by, 1os na pohovce) 1 500 Kč bez DPH
  1 650 Kč s DPH
II. (až pro 5 osob, ložnice s dět­sk­ou patro­vou postelí navíc, vhod­né pro děti do 50kg) 2 250 Kč bez DPH
  2 475 Kč s DPH
Apart­mán č. 6    
 I. (pro 2 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň) 1 500 Kč bez DPH
  1 650 Kč s DPH
II. (až pro 5 osob, otevřený mezonet s 3 postele­mi navíc) 2 250 Kč bez DPH
  2 475 Kč s DPH
Apart­mán č. 7    
 I. (pro 4 oso­by, koupel­na s WC, kuchyň, pos­tel, pohov­ka) 1 875 Kč bez DPH
  2 063 Kč s DPH
II. (až pro 6 osob, ložnice s dět­sk­ou patro­vou postelí navíc, vhod­né pro děti do 50kg) 2 625 Kč bez DPH
  2 888 Kč s DPH
     
Proná­jem celého objek­tu pro skupiny (apart­mány č 1 – 7) za 1 noc, platí při 2 a více nocích 15 000 Kč bez DPH
  16 500 Kč s DPH
     
Proná­jem celého objek­tu pro skupiny (apart­mány č 1 – 7) na 1 noc 22 000 Kč bez DPH
  24 200 Kč s DPH
     
SILVESTR 2023 – POUZE SKUPINOVÉ POBYTY pro 20 — 35 osob (apart­mány č. 1 – 7) na 5 nocí 105 000 Kč bez DPH
SKUPINA-celý týden přes celý rok (mimo Sil­vestr, 7nocí) 115 500 Kč s DPH
celý objekt, sauna, vířiv­ka, společen­ská míst­nost v ceně    
Samostat­ný proná­jem spol. míst­nos­ti s kuchyní a soc, zařízením pro uza­vře­nou společnost. 6 000 Kč bez DPH
bez uby­tování (večírky, oslavy, …)  až 30 osob vč. Úklidu, včet­ně gas­tro vybavení. 6 600 Kč s DPH
     
Půjčení kol, koloběžek, ohniště, grilu, sportovního vybaní  ZDARMA  
Well­ness     
Fin­ská Sauna   2 oso­by   1,5h   ručníh a prostěrad­lo   2 oso­by    (každá další oso­ba 100 Kč) 300 Kč s DPH
Vířiv­ka   2 oso­by   30 min   ručník     (každá další oso­ba 100 Kč) 300 Kč s DPH
Min­imál­ní počet nocí:    
SEZONY: Zim­ní (4. 2. 2023 až 18. 3. 2023) a Let­ní (24. 6. 2023 až 2. 09. 2023) pouze 7 nocí
  sob­o­ta — sob­o­ta
TERMÍNY: Velikonoce, podz­im­ní prázd­niny a vánoce (23. 12. — 27. 12. 2022) pouze 4 noci
     
Pro delší poby­ty mimo sezonu:    
4 – 5 nocí 1x well­ness  ZDARMA  
6 – 7 nocí 2x well­ness ZDARMA  
     
Možnost zapůjčení dět­ské postýlky (po dohodě) ZDARMA  
Pří­platek za psa/​noc (nut­no dohod­nout pře­dem) pouz AP 1 – 3 250 Kč s DPH
     
     
Úhra­da ceny poby­tu:    
Zálo­ha 100% ceny z poby­tu ON-LINE plateb­ní kar­tou    
Doplatek na místě hotově nebo plateb­ní kar­tou    
     
STORNO: z celkové ceny    
Vlád­ní nařízení (COVID)  poplatek 0%  
Storno více než 14 dní před začátkem rez­er­vace poplatek 0%  
Storno více než 7 dnů a méně než 14 dní včet­ně před začátkem rez­er­vace poplatek 30%
Storno méně než 7 dní včet­ně před začátkem rez­er­vace poplatek 50%
     
Akční a zvýhod­něné poby­ty LAST MINUTE vždy na FACE­BOOKu:     
     
     
     
Cena je konečná, bez stravy a doplňkových služeb, v ceně jsou zahrnu­ty ručníky, ložní prád­lo, zák­lad­ní hygien­ické potře­by, spotře­by všech energií, parkování.  
     
Závěrečný úklid je účtován jed­norá­zově v částce 250 Kč u Apart­mánu 1, 2, 4, 6, v částce 350 Kč u apart­mánu 5, 7 a v částce 500 Kč u apart­mánu 3. V pří­padě pronáj­mu celého apart­mánového domu je účtován úklid ve výši 2000 Kč vč. společen­ské míst­nos­ti.
     
K uby­tování je nut­no připočí­tat poplatek za rekreační pobyt odváděný obci Velké Karlovice, které činí 30,- Kč za dospělou osobu, oso­by do 18ti let věku poplatek neplatí, další výjimky z úhrady poplatků v obec­ně závazné vyh­lášce č.5/2021 obce Velké Karlovice
     
Držitelé dárkových poukazů hradí rozdíl z ceny apart­mánu poníže­nou o hod­no­tu dárkového poukazu. Ceny a slevy také možno stanovit indi­viduál­ní dohodou. Při nás­tupu k uby­tování jsou vybírány vrat­né kauce (1.000,- kč AP1,2,4,6, 2.000,- kč AP5,7, 3.000,- AP3, 10.000,- Kč celý objekt).  
     
     
APARTMÁNY VELKÉ KARLOVICE – Havlíčkovi, spol. s.r.o. dne 1.10.2022
 
   
Ing. Tomáš Havlíček — jed­na­tel