Akce

Romatika v zimě

Při­jeďte na tři noci v ter­mínu XY od neděle do čtvrt­ka a mimo mimořád­ně pří­jem­ný pobyt, dostanete ještě láhev vína zdar­ma.

Romatika v zimě

Při­jeďte na tři noci v ter­mínu XY od neděle do čtvrt­ka a mimo mimořád­ně pří­jem­ný pobyt, dostanete ještě láhev vína zdar­ma.

Romatika v zimě

Při­jeďte na tři noci v ter­mínu XY od neděle do čtvrt­ka a mimo mimořád­ně pří­jem­ný pobyt, dostanete ještě láhev vína zdar­ma.

Slevy se nesčí­ta­jí a nej­sou nárokové. Dle plat­ného ceníku, bude k ceně za apart­mán účtován závěrečný úklid apart­mánu a rekreační poplatky, tyto nepodléha­jí slevám.

Pro indi­viduál­ní nabíd­ku nad rámec uve­dených balíčků či další dotazy prosím kon­tak­tu­jte naše­ho zás­tupce na info@valachy-apartmany.cz nebo +420 725 331 333.

Děku­jeme za Vaši důvěru a těšíme se na setkání ve Velkých Karlovicích.

APARTMÁNY VELKÉ KARLOVICE — Havlíčkovi, spol. s.r.o. 3. 3. 2020

OZVĚTE SE NÁM

+420 725 331 333

info@valachy-apartmany.cz

Velké Karlovice 814, 756 06 Velké Karlovice

Navštivte místo radosti
a odpočinku

Vyp­něte mobi­ly, zapomeňte na kaž­do­den­ní starosti a při­jďte si k nám odpoči­nout a užít si skvělý čas s vaši­mi nejbližší­mi. Vytvořili jsme pro vás mís­to, kde se budete oprav­du rádi vracet.